Context

Context of Yi dai zong shi : The Grandmaster, zhi zuo Yin du ji gou you xian gong si, Ze dong dian ying you xian gong si ; chu pin ren Song Dai, Chen Yijin, Li Chunliang ; jian zhi Wang Jiawei, Peng Qihua ; dao yan Wang Jiawei